Vi är rädda om våra kunder och vill gärna hålla kontakten

Vår Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: http://roveret.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi använder inte cookies och lämnar inget utrymme för kommentarer på webbplatsen eftersom vi förlitar oss på att du tar kontakt med oss via telefon eller mail till info@roveret.se
Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi sparar kontaktuppgifter till våra kunder i ett separat kundregister och använder detta för att göra utskick per mail. Om du ej önskar att få dessa ber vi dig höra av dig så stryks du ur registret.

Vi är rädda om våra kunder och vill gärna hålla kontakten

Vår Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: http://roveret.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi använder inte cookies och lämnar inget utrymme för kommentarer på webbplatsen eftersom vi förlitar oss på att du tar kontakt med oss via telefon eller mail till info@roveret.se
Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi sparar kontaktuppgifter till våra kunder i ett separat kundregister och använder detta för att göra utskick per mail. Om du ej önskar att få dessa ber vi dig höra av dig så stryks du ur registret.