GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader.
F
öreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x


Ta del av Samfällighetsföreningens Stämmoprotokoll 2019-07-06

Aktuellt

Hantering av skrymmande gods på färjan.
Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00. När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.
Egna
fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september

Bron avstängd för trafik med 4-hjulingar.
Vid underhållsarbeten på bron mellan L:a Hermanö och Gullholmen har det framkommit brister. En undersökning visar att man inte kan garantera hållfastheten på bron om den belastas med större vikt än persontrafik.
– Bron är från och med den 22/11 avstängd för trafik med 4-hjulingar, beslutat av Trafikverket.
Sophanteringen kommer under tiden tills ny bro är på plats att hanteras annorlunda av Fraktkedjan Väst då de inte får köra över bron för att hämta soppor. Gullholmsöns sopor skall tillsvidare lämnas på Ångbåtsbryggan. Se Brev till Gullholmen vid förändrad hämtning av avfall 20191125
– Bron kommer att rivas så fort man får tillstånd av Länsstyrelsen för detta och provisorisk bro kommer att byggas upp så fort som möjligt. Placeringen blir troligen på sydsidan av nuvarande bro. Tanken är att man skall kunna köra på den provisoriska bron.
– Den nya bron kommer att platsgjutas i betong med 6 nya rektangulära pelare som pålas ner till berg.