GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader. Föreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare.

Gullholmen från Tuvesvik 800x

AKTUELLT

Bron avstängd för trafik med 4-hjulingar. 

Vid underhållsarbeten på bron mellan L:a Hermanö och Gullholmen har det framkommit brister. En undersökning visar att man inte kan garantera hållfastheten på bron om den belastas med större vikt än persontrafik.

Bron är från och med den 22/11 avstängd för trafik med 4-hjulingar, beslutat av Trafikverket.

Sophanteringen kommer under tiden tills ny bro är på plats att hanteras annorlunda av Fraktkedjan Väst då de inte får köra över bron för att hämta soppor. Gullholmsöns sopor skall tillsvidare lämnas på Ångbåtsbryggan. Se Brev till Gullholmen vid förändrad hämtning av avfall 20191125

Bron kommer att rivas så fort man får tillstånd av Länsstyrelsen för detta och provisorisk bro kommer att byggas upp så fort som möjligt. Placeringen blir troligen på sydsidan av nuvarande bro. Tanken är att man skall kunna köra på den provisoriska bron.

Den nya bron kommer att platsgjutas i betong med 6 nya rektangulära pelare som pålas ner till berg 

Hälsningar
Gullholmens samfällighetsförening
26 november 2019